Aktualności

Roczny plan pracy świetlicy szkolnej

Roczny plan pracy świetlicy szkolnej

28.11.2008

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły, przy której się znajduje. Podstawowe zasady jej funkcjonowania powinny być określone w statucie szkoły.


Świetlica spełnia przede wszystkim funkcję opiekuńczą, ale także wychowawczą i dydaktyczną. Zajęcia w świetlicy powinny odbywać się zgodnie z planem, który musi być zbieżny z rocznym planem pracy szkoły, a zatem uwzględniać kalendarium, cele, zadania, metody pracy i kierunki działań. Praca z wychowankami świetlicy służy rozwijaniu ich indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, przygotowaniu do pracy i zabawy w grupie i te cele winny być w planie działań uwzględnione. Przy tym zajęcia, w których uczestniczą uczniowie, muszą być atrakcyjne i urozmaicone, tak by wychowankowie dobrowolnie chcieli w nich uczestniczyć. Plan pracy świetlicy zawiera ramowe plany dnia, czyli zajęcia przewidziane w planie nauczania, porę obiadu, zajęcia nadobowiązkowe, w których uczestniczy część wychowanków, czas na odrabianie zadań domowych; rozkład zajęć przewidzianych w danym okresie oraz przede wszystkim – roczny plan pracy, który jest w szkołach wymagany. Plan pracy musi być dostosowany do potrzeb i zainteresowań wychowanków, ukierunkowany na wszechstronny rozwój dziecka. Nie musi uwzględniać umiejętności kluczowych ani standardów wymagań – zajęcia mają być ogólnorozwojowe, winny motywować wychowanków, którzy jednocześnie w świetlicy mają odpoczywać i nie mogą być do niczego zmuszani. Większość planów pracy zawiera tematykę zajęć, zadania (główne i szczegółowe), a także formy i sposoby ich realizacji.Roczny plan pracy świetlicy szkolnej – przykładKatarzyna Wójtowicz
– zastępca dyrektora Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz