Aktualności

Ramowe plany nauczania

Ramowe plany nauczania

10.02.2009

Na stronie internetowej MEN został opublikowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.


Zmiana rozporządzenia jest konieczna z uwagi na wejście w życie z dniem 1 września 2009 roku nowej podstawy programowej dla szkoły podstawowej i gimnazjum.


Projekt rozporządzenia wprowadza kilka istotnych zmian. Podano w nim zajęcia realizowane na pierwszym etapie edukacyjnym. Zmieniono nazwę „kształcenie zintegrowane” na „edukację wczesnoszkolną”. Wprowadzono w gimnazjum obowiązkowe nauczanie drugiego języka obcego nowożytnego, nowy przedmiot – edukacja dla bezpieczeństwa oraz nowe obowiązkowe uzupełniające zajęcia edukacyjne –zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne.


Zgodnie z rozporządzeniem nie będzie można przeznaczać godzin do dyspozycji dyrektora szkoły na organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.


Określono dla trzeciego etapu edukacyjnego (gimnazjum) minimalne ogólne liczby godzin przeznaczone na realizację podstawy programowej z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształcenia (nie określono liczby godzin tygodniowo w cyklu kształcenia przeznaczonej na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne). Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby łączne sumy godzin w ciągu trzech lat zajęć z danego przedmiotu były nie mniejsze niż wymienione w ramowym planie nauczania, a cele określone w podstawie programowej zostały osiągnięte.


Proponowane są również zmiany w organizacji nauczania informatyki i technologii informacyjnej. Wprowadzono przepis, zgodnie z którym liczba uczniów w grupie na tych zajęciach nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. Zaproponowano również, by podział na grupy na obowiązkowych zajęciach z języków obcych był uzależniony od stopnia znajomości języka obcego i by taka grupa liczyła od 10 do 24 uczniów.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz