Aktualności

Przerwa w stażu w wypadku ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Przerwa w stażu w wypadku ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego

19.02.2008

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, ubiegając się o stopień nauczyciela dyplomowanego, należy odbyć staż trwający 2 lata i 9 miesięcy.


Art. 9d KN stanowi, że w razie nieobecności nauczyciela z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek: choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. Gdy nieobecność przekracza rok, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Zatem, jeśli nieobecność w pracy z powodu zwolnienia lekarskiego jest krótsza niż miesiąc, nie ma obowiązku przedłużania stażu.


Gdy nieobecność trwa nieprzerwanie od ponad miesiąca do roku, staż ulega przedłużeniu o ten okres. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy nauczycielka przejdzie na zwolnienie lekarskie w ciągu miesiąca poprzedzającego poród, a następnie skorzysta z urlopu macierzyńskiego. Po powrocie do pracy będzie ona dalej odbywać staż – z tym że przedłużony o okres nieobecności w pracy.


Natomiast w wypadku nieobecności trwającej dłużej niż rok, staż należy zacząć od początku. Nie chodzi tu tylko o rok nieprzerwanej nieobecności w pracy, a o sumowanie okresów nieobecności. Jeśli zatem – odnosząc się do powyższego przykładu – po urlopie macierzyńskim nauczycielka skorzysta z rocznego urlopu wychowawczego, to jej nieobecność w pracy przekroczy rok. W rezultacie będzie zmuszona do rozpoczęcia stażu od początku.


Należy także pamiętać, iż zgodnie z art. 9d ust. 6 KN przerwanie stażu na wniosek nauczyciela powoduje, że przy ponownym rozpoczęciu stażu odbywa się go w pełnym wymiarze.


Dominik Bońkowskiradca prawny


Kancelaria Radców Prawnych Adamczyk i Spółka


www.kancelaria-adamczyk.pl

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz