Aktualności

Organizacja imprez i uroczystości szkolnych

Organizacja imprez i uroczystości szkolnych

28.11.2008

Przykładowy regulamin organizacji imprez i uroczystości szkolnych.


1. Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się z nauczycielem (z którym mają zajęcia) i/lub z opiekunem klasy w salach lekcyjnych.


2. W trakcie spotkania nauczyciel/opiekun ma obowiązek:

  • sprawdzić obecność uczniów w klasie,
  • sprawdzić, czy uczniowie posiadają odpowiedni do uroczystości strój,
  • przeprowadzić krótką pogadankę na temat kulturalnego zachowania się w trakcie uroczystości szkolnej oraz szacunku do symboli narodowych.

3. Po spotkaniu w klasie nauczyciel/opiekun doprowadza uczniów na miejsce uroczystości, gdzie zajmują oni miejsca w wyznaczonych dla poszczególnych klas częściach pomieszczenia.


4. Nauczyciel/opiekun zajmuje miejsce razem z uczniami klasy.


5. W trakcie apelu na korytarzu szkolnym pełni dyżur nauczyciel niesprawujący opieki nad żadną z klas czy grupą uczniów.


6. Jeśli uroczystość rozpoczyna się hymnem państwowym, wszyscy przyjmują właściwą postawę.


7. W czasie uroczystości uczniowie nie mogą opuszczać swoich miejsc bez zgody nauczyciela/opiekuna.


8. Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami opuszczają pomieszczenie w kolejności zgodnej z planem rozmieszczenia uczniów i w ciszy udają się do swoich klas.


9. Sprzęt nagłaśniający obsługują uczniowie wyznaczeni przez nauczyciela organizującego uroczystość szkolną.


10. Nauczyciel organizujący uroczystość szkolną ma prawo, w porozumieniu z innymi nauczycielami, zaangażować uczniów w organizację imprezy. Ma również obowiązek informować nauczycieli o ewentualnym zwolnieniu ucznia z zajęć lekcyjnych w celu np. przeprowadzenia próby.


11. Nadzór nad organizacją każdej uroczystości szkolnej sprawuje wicedyrektor szkoły.


12. Organizator uroczystości lub apelu szkolnego jest zobowiązany, na co najmniej tydzień przed jej zorganizowaniem, do przedstawienia wicedyrektorowi szkoły harmonogramu scenariusza imprezy (z przewidywanym czasem jej trwania).


13. Organizator uroczystości/imprezy ma obowiązek dostosować liczbę uczestników do warunków lokalowych i wymogów BHP dotyczących organizacji imprez masowych.Zofia Świderska – pracownik ds. BHP w V Liceum Ogólnokształcącym im. płk. St. Dąbka w Gdyni

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz