Aktualności

Olimpiady i turnieje

Olimpiady i turnieje

06.07.2010

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej został zamieszczony wykaz turniejów i olimpiad przedmiotowych, zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2011 r.

Lp.

Nazwa olimpiady/turnieju

Organizator

Adres Komitetu Głównego

Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2011 r.

1

Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna "Euroelektra"

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Bydgoski Stowarzyszenia Elektryków Polskich

ul. Rumińskiego 6

85-030 Bydgoszcz

- technik elektryk

- technik elektronik

- technik telekomunikacji

- technik teleinformatyk

2.

Samochodowej

Komunikacji

i Łączności

Sp. z

ul. Kazimierzowska 52

02-546 Warszawa

- technik pojazdów samochodowych

- technik mechanik

- mechanik pojazdów samochodowych

3.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ul. Nowy Świat 49 00-042 Warszawa

technik ekonomista

4.

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej

i Kartograficznej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

ul. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

technik geodeta

5.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Al. Armii Ludowej 16 p. 316

00-637 Warszawa

- technik budownictwa

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik urządzeń sanitarnych

- technik drogownictwa

- technik budownictwa wodnego

6.

Olimpiada Wiedzy

i Umiejętności Rolniczych

Akademia Podlaska

w Siedlcach

ul. 3 Maja 54

08-110 Siedlce

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik ochrony środowiska

- technik ogrodnik

- technik leśnik

- technik żywienia i gospodarstwa domowego

- technik technologii żywności

- technik organizacji usług gastronomicznych

- dietetyk

- technik weterynarii

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik hodowca koni

- technik inżynierii środowiska i melioracji

7.

Olimpiada Wiedzy

o Wynalazczości

Polski Związek Stowarzyszeń

Wynalazców

i Racjonalizatorów

ul. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik ekonomista

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik leśnik

- technik ochrony środowiska

- technik technologii żywności

- technik telekomunikacji

- technik żywienia i gospodarstwa domowego

- technik handlowiec

- technik spedytor

- technik mechatronik

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik technologii drewna

- technik geodeta

- technik drogownictwa

- technik urządzeń sanitarnych

- technik architektury krajobrazu

8.

Olimpiada Wiedzy

o Żywieniu

Uniwersytet Przyrodniczy

w Poznaniu

Zespół Szkół nr 6

im. Mikołaja Reja

ul. Sowińskiego 3

70-236 Szczecin

- kelner

- kucharz

- technik hotelarstwa

- technik organizacji usług gastronomicznych

- technik żywienia i gospodarstwa domowego

9.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy

o Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy

w Poznaniu

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

im. J. i J. Śniadeckich

ul. Warzywna 19

61-658 Poznań

- technik technologii żywności

- technik żywienia i gospodarstwa domowego

10.

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Muzeum Techniki

Pałac Kultury i Nauki

00-901 Warszawa

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik telekomunikacji

- technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik budownictwa wodnego

- technik mechatronik

- technik pojazdów samochodowych

- technik mechanik okrętowy

- technik mechanik lotniczy

- technik elektronik medyczny

11.

Turniej na Najlepszego Ucznia

w Zawodzie Cukiernik

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu

Zespół Szkół Zawodowych nr 5

ul. J. Dawida 5/7

50-527 Wrocław

cukiernik

12.

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy

im. Wojciecha Kandulskiego

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza

w Poznaniu

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

im. J. i J. Śniadeckich

ul. Warzywna 19

61-658 Poznań

cukiernik

13.

Turniej na Najlepszego Ucznia

w Zawodzie Piekarz

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu

Zespół Szkół Zawodowych nr 5

ul. J. Dawida 5/7

50-527 Wrocław

piekarz

14.

Ogólnopolski Turniej Piekarski

im. Anny Butki

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza

w Poznaniu

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

im. J. i J. Śniadeckich

ul. Warzywna 19

61-658 Poznań

piekarz

15.

Ogólnopolski Turniej

Przetwórstwa Mięsa

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza

w Poznaniu

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

im. J. i J. Śniadeckich

ul. Warzywna 19

61-658 Poznań

rzeźnik-wędliniarz

16.

Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Fundacja Liceów Handlowo-Kupieckich

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10

85-094 Bydgoszcz

- technik ekonomista

- technik handlowiec

17.

Olimpiada Innowacji

Technicznych

Polski Związek Stowarzyszeń

Wynalazców

i Racjonalizatorów

ul. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik geodeta

- technik geolog

- technik leśnik

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik technologii chemicznej

- technik telekomunikacji

- technik transportu kolejowego

- technik włókiennik

- technik technologii drewna

- technik ochrony środowiska

- technik architektury krajobrazu

- technik mechatronik

- technik analityk

18.

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej

i Elektronicznej

Akademia

Górniczo-Hutnicza

w Krakowie

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

- technik elektryk

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik elektronik

- technik elektroniki medycznej

- technik teleinformatyk

- technik telekomunikacji

- technik mechatronik

19.

Turniej Wiedzy

o Mleku

i Mleczarstwie

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich

Związek Rewizyjny

w Warszawie

ul. Hoża 66/68

00-682 Warszawa

technik technologii żywności

20.

Olimpiada Logistyczna

Wyższa Szkoła Logistyki

ul. E. Estkowskiego 6

61-755 Poznań

- technik logistyk

- technik spedytor

21.

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Wyższa Szkoła Gospodarki

w Bydgoszczy

Zespół Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich

im. Emilii Gierczak

ul. Łopuskiego 13

78-100 Kołobrzeg

technik hotelarstwa

22.

Olimpiada Wiedzy

o Finansach – Banki w Akcji

Wyższa Szkoła Bankowa

Biuro Olimpiady

Al. Niepodległości 2

61-874 Poznań

- technik administracji

- technik ekonomista

- technik handlowiec

- technik rachunkowości

23.

Turniej Budowlany „Złota Kielnia”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej

i Kultury Fizycznej

ul. Czarnieckiego 9

86-300 Grudziądz

- murarz

- malarz-tapeciarz

- monter instalacji i urządzeń sanitarnych

- posadzkarz

- stolarz

24.

Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę"

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu ul. Granitowa 130 43-155 Bieruń

technik górnictwa podziemnego

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz