Aktualności

Ocena z religii

Ocena z religii

03.12.2009

2 grudnia Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie Rozporządzenia MEN z dnia 13 lipca 2007 r.


zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, które nakazywało wliczanie oceny z religii do średniej ocen. Grupa posłów wnioskowała o sprawdzenie, czy rozporządzenie jest zgodne z Konstytucją.

Autorzy wniosku twierdzili, że przepisy rozporządzenia łamią m.in. zasadę bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filologicznych, zasadę równości obywateli wobec prawa oraz prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Krystyna Łybacka podkreśliła, że uczniowie nieuczęszczający na religię właściwie pozbawieni są alternatywy w postaci zajęć z etyki, ponieważ lekcje z tego przedmiotu są organizowane tylko w 334 szkołach na 38 tys. placówek.

Sędzia Adam Jamróz w uzasadnieniu orzeczenia stwierdził, że wliczanie religii do średniej ocen jest konsekwencją wprowadzenia religii do szkół. Uczniowie nie muszą się chodzić na religię i mogą wybrać etykę.

Trybunał uznał także, że dostęp uczniów do lekcji etyki jest niewystarczający i może z tego powodu dochodzić do dyskryminacji. Ponadto zwrócił uwagę na konieczność znacznej zmiany przepisów dotyczących organizacji lekcji religii w szkołach.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz