Aktualności

Negocjacje strony rządowej z oświatowymi związkami zawodowymi

Negocjacje strony rządowej z oświatowymi związkami zawodowymi

01.10.2008

29 i 30 września 2008 r. odbyły się kolejne rozmowy poświęcone proponowanym zmianom w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela.


29 września omawiane były propozycje dotyczące czasu pracy nauczycieli. Strona rządowa zaproponowała – po negocjacjach ze związkami zawodowymi – aby zamiast zwiększenia pensum zobowiązać nauczycieli do przeprowadzenia czterech godzin zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających umiejętności uczniów lub zajęć opiekuńczych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz dwóch godzin w szkołach ponadgimnazjalnych. Wprowadzenie tej zmiany rozłożono na cztery lata. Rozpocznie się ono od 1 września 2009 r. i będzie obowiązywało nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. Ponadto wspomniane zajęcia będą rozliczane w cyklu półrocznym, a nie tygodniowym, zamiast więc prowadzić jedną godzinę zajęć teatralnych raz w tygodniu, nauczyciel będzie mógł, np. raz w miesiącu zabrać uczniów na wycieczkę do teatru.


30 września Krystyna Szumilas, sekretarz stanu w MEN, przedstawiła stronie związkowej propozycje nowego nadzoru pedagogicznego.


Według nowych założeń nadzór pedagogiczny powinien, między innymi, dostarczać rzetelnych informacji o pracy szkół oraz umożliwiać ich porównanie. Ponadto jego zadaniem powinno być dostarczanie informacji niezbędnych do budowania państwowej i lokalnej polityki oświatowej, a także wpływanie na poprawę i doskonalenie procesu wspomagania szkół w osiąganiu wysokich efektów kształcenia i wychowania. Do zadań nowego nadzoru pedagogicznego ma również należeć wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez eliminowanie rozbieżności w standardach pracy poszczególnych szkół.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz