Aktualności

Nagroda jubileuszowa

Nagroda jubileuszowa

24.03.2011

Pytanie

Z dniem 1 września 1978 roku rozpoczęłam pracę w szkole. Chciałabym przejść na emeryturę 31 sierpnia 2012.

Czy otrzymam nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy? Otrzymuję sprzeczne odpowiedzi, co do interpretacji słów rozporządzenia – „mniej niż 12 miesięcy”. Są tak różne, że oparło się to o sąd pracy (nie znam wyniku, wiem o tym z informacji zamieszczonych na jednym z blogów). W zasadzie chodzi tutaj o 1 dzień – jeśli nabywam prawo 31 sierpnia, to brakuje mi 11 miesięcy i 30 dni, czyli mniej niż 12 miesięcy. Czy można to tak interpretować?

Odpowiedź

Zasadą jest, że nauczyciel nabywa prawa do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (DzU z 2001 r. nr 128, poz. 1418). Oznacza to, że nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym osiągnął określony staż pracy, uprawniający do nagrody danego stopnia (np. 35 lat pracy).

Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 26 lutego 1990 r. (III PZP 57/89, OSNC 1990, nr 10–11, poz. 125) pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w ostatnim dniu okresu pracy uprawniającego do tej nagrody. Z kolei w uchwale z dnia 21 maja 1991 r. (I PZP 16/91, OSNC 1992, nr 1, poz. 10) Sąd Najwyższy sprecyzował, że pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie. W naszym przypadku nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu 31 sierpnia, skoro podjął zatrudnienie 1 września.

Natomiast w przypadku nauczycieli, których stosunek pracy zostaje rozwiązany w związku z ich przejściem na emeryturę, i którym w dniu rozwiązania stosunku pracy brakuje mniej niż 12 miesięcy do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej – nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy (§ 4). Zatem, jeżeli pracownik ma zamiar przejść na emeryturę z dniem 31 sierpnia 2012 r., a prawo do nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy nabywa z dniem 31 sierpnia 2013 r., to w mojej ocenie nie będziemy mieli do czynienia z taką wyjątkową sytuacją. Okres liczony od dnia rozwiązania stosunku pracy, czyli 31 sierpnia 2012 r., do dnia nabycia prawa do kolejnej nagrody, czyli 31 sierpnia 2013 r. wynosi 12 miesięcy, a przepisy prawa wyraźnie wskazują, że musi być „mniej niż 12 miesięcy”.

Warto dodać, że w obu przytoczonych uchwałach wskazano, że nie można stosować pośrednio zasad obliczania terminów z Kodeksu cywilnego.

 

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz