Aktualności

Mroźne dni w szkole

Mroźne dni w szkole

07.12.2010

Na podstawie § 17 i 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

(DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69, z późn. zm.) dyrektor szkoły może zawiesić na określony czas zajęcia w szkole gdy temperatura mierzona o godzinie 21 przez dwa kolejne dni poprzedzające zawieszenie przekracza –15°C lub jest niższa. Potrzebna jest jednak do tego zgoda organu prowadzącego szkołę.

Jeżeli natomiast w klasach jest mniej niż 18°C, dyrektor również może zawiesić zajęcia, a ponadto musi poinformować o tym organ prowadzący. Zajęć, które miały się odbyć w tych dniach nie trzeba odpracowywać.

Zajęcia mogą zostać również odwołane w przypadku tak zwanych nadzwyczajnych okoliczności. Szkoła jednak w takiej sytuacji musi odrobić zajęcia, chyba że dyrektor placówki zastosuje przepisy art. 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 69, z późn. zm.). W takim wypadku rodzice muszą zapewnić dzieciom opiekę, ponieważ szkoła zapewnia ją tylko w dniach ustalonych już wcześniej przez dyrektora.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz