Aktualności

Kwalifikacje nauczycieli

Kwalifikacje nauczycieli

31.03.2009

W dzienniku ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU, Nr 50, poz. 400). Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2009 r.


Najistotniejszą zmianą w rozporządzeniu jest odejście od możliwości udzielania tak zwanego zbliżenia na zasadzie pokrewieństwa przedmiotów, czyli możliwości nauczania przedmiotu, który nie pokrywa się z kierunkiem ukończonych studiów. W obecnym stanie prawnym takiego zbliżenia dokonywał dyrektor szkoły w chwili nawiązania z nauczycielem stosunku pracy. Jednakże zgodnie z § 28 rozporządzenia nauczyciele, którym na podstawie obowiązujących obecnie przepisów dokonano wspomnianego zbliżenia, będą mogli nadal zajmować stanowisko nauczyciela w danym typie szkoły. Oznacza to, że nauczyciele, którzy mają ważny dokument, wydany przez uprawniony organ, stwierdzający o pokrewieństwie ukończonego kierunku studiów z nauczanym przedmiotem, będą mogli go nadal nauczać w danym typie szkoły. Zauważyć należy, że zmiany wymagań kwalifikacyjnych nie obejmą nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, którzy posiadają kwalifikacje według dotychczasowych przepisów. Zgodnie z § 27 rozporządzenia wspomniani nauczyciele zachowują nabyte uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz