Aktualności

Komunikat CKE

Komunikat CKE

09.03.2011

Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej zamieściła komunikat dotyczący materiałów i przyborów pomocniczych dla zdających część pisemną egzaminu maturalnego w 2011 roku.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2011 r.

Na podstawie § 95 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz ‎przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) oraz § 106 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (DzU nr 65, poz. 400, z późn. zm.) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2011 r.

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:

Przybory pomocnicze

Przedmiot

długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)

wszystkie przedmioty

linijka

matematyka, geografia

cyrkiel

matematyka

odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami

historia muzyki

2. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej:

Materiały i przybory pomocnicze - wyposażenie konieczne sali egzaminacyjnej

Przedmiot

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

język polski

słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób

język białoruski

słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób

język litewski

słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób

język ukraiński

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osób

język kaszubski

słownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego, mały atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób

język łaciński i kultura antyczna

karta wybranych tablic chemicznych – dla każdego zdającego

chemia

karta wybranych wzorów i stałych fizycznych – dla każdego zdającego

fizyka i astronomia

wybrane wzory matematyczne – dla każdego zdającego

matematyka

słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych – nie mniej niż 1 na 25 osób

egzamin maturalny dla osób niesłyszących

słuchawki (jeśli wymaga ich dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ustalone dla danego zdającego )

egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego dla osób słabo słyszących

sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu)

egzamin maturalny dla osób niewidomych i słabo widzących

3. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów ‎pomocniczych:

Przybory będące fakultatywnym wyposażeniem zdającego

Przedmiot

linijka

biologia, chemia, fizyka i astronomia

kalkulator prosty*

chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

lupa

geografia, historia

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz