Aktualności

Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

25.01.2010

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ukazał się komunikat dyrektora Krzysztofa Konarzewskiego dla organizatorów i komitetów głównych olimpiad przedmiotowych:

„Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowuje wykaz olimpiad przedmiotowych, których laureatom i finalistom będzie przysługiwało zwolnienie z egzaminu maturalnego z odpowiedniego przedmiotu w 2012 r. Zwracam się do organizatorów i komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, które obejmują i poszerzają treści podstawy programowej jednego przedmiotu przewidzianego w ramowym planie nauczania, z uprzejmą prośbą o przesłanie do CKE w nieprzekraczalnym terminie 22 lutego br. programów i regulaminów, a także innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad”.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz