Aktualności

Kolejny dzień wolny

Kolejny dzień wolny

06.01.2010

Pod koniec 2009 roku minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.


W związku z maturami do tej pory dniami wolnymi w szkołach ponadgimnazjalnych były tylko te dni, kiedy przeprowadzane były egzaminy pisemne z języka polskiego i z tego przedmiotu obowiązkowego, do którego podchodziła największa liczba maturzystów.

Od roku szkolnego 2009/2010 obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich absolwentów jest matematyka, zatem wprowadzono się dodatkowy dzień wolny. Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą dni, w których odbywa się część pisemna egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych to jest z języka polskiego matematyki oraz języka nowożytnego, do którego przystępuje największa liczba maturzystów w danej szkole.

Tegoroczne matury zaczynają się 4 maja i trwają do 28 maja. Egzamin pisemny z polskiego odbędzie się 4 maja, z matematyki − 5 maja, z angielskiego − najczęściej wybieranego języka obcego przez maturzystów − 6 maja.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz