Aktualności

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty

16.09.2008

Dnia 18 września 2008 wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (DzU, Nr 163, poz. 1017).


W rozporządzeniu uregulowano sposób powoływania i tryb pracy Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Ustalono, że będzie to zespół szesnastu osób powołanych przez ministra edukacji narodowej na okres 4 lat.


Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, przyjmowanie wniosków w sprawie kandydatów na członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty będzie trwało do 18 września 2008 r.


Minister powołuje członków Kapituły spośród osób będących uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty. Ich wiedza i doświadczenie będą gwarancją prawidłowego wykonywania zadań Kapituły, zgłaszanych przez:


– organy nadzoru pedagogicznego,


– organy prowadzące szkoły i placówki,


– związki zawodowe zrzeszające nauczycieli,


– organizacje pozarządowe, których statutową działalnością jest działalność oświatowa.


Pierwszych członków Kapituły minister powoła z dniem 25 września 2008 r. Organy nadzoru powinny do 30 września złożyć do Kapituły wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty, które zostaną rozpatrzone w terminie do 7 października.


Tytuł „Profesora Oświaty” wieńczy awans zawodowy nauczyciela. Ma on być honorowym i najwyższym wyróżnieniem dla zasłużonych nauczycieli.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz