Aktualności

Kalendarz roku szkolnego 2009/2010

Kalendarz roku szkolnego 2009/2010

28.04.2009

Kalendarz roku szkolnego 2009/2010


1
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2009 r.


2
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2009 r.


3
Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:


– język polski


– drugi przedmiot
11 stycznia 2010 r.


12 stycznia 2010 r.


4
Ferie zimowe:


– kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie


– podlaskie, warmińsko-mazurskie


– dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie


– lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
18 – 31 stycznia 2010 r.


25 stycznia – 7 lutego 2010 r.


1 – 14 lutego 2010 r.


15 – 28 lutego 2010 r.


5
Wiosenna przerwa świąteczna
1 – 6 kwietnia 2010 r.


6
Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:


a) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym


b) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. a


c) w pozostałych szkołach podstawowych


d) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. c
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


7
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:


a) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:


- część humanistyczna


- część matematyczno-przyrodnicza


- część z języka obcego nowożytnego


b) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a:


- część humanistyczna


- część matematyczno-przyrodnicza


- część z języka obcego nowożytnego


c) w pozostałych gimnazjach:


- część humanistyczna


- część matematyczno-przyrodnicza


- część z języka obcego nowożytnego


d) dodatkowe terminy w gimnazjach wymienionych w lit. c:


- część humanistyczna


- część matematyczno-przyrodnicza


- część z języka obcego nowożytnego
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


8
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9)
8 stycznia 2010 r. (sesja zimowa)


30 kwietnia 2010 r. (sesja wiosenna)


9
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych
15 stycznia 2010 r. lub


18 czerwca 2010 r.


10
Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej


- język polski


- drugi przedmiot


- język ojczysty – w szkołach lub oddziałach z ojczystym językiem nauczania mniejszości narodowej
11 maja 2010 r.


12 maja 2010 r.


13 maja 2010 r.


11
Egzamin maturalny:


– część pisemna


– część ustna
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


12
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe


a) sesja zimowa


- etap pisemny


- etap praktyczny


b) sesja letnia


- etap pisemny


- etap praktyczny
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


13
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


a) w szkołach podstawowych wymienionych w pkt 6a


b) w szkołach podstawowych wymienionych w pkt.6c


c) w gimnazjach wymienionych w pkt 7a


d) w gimnazjach wymienionych w pkt 7c


e) w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu dojrzałości:


- w sesji zimowej


- w sesji wiosennej


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


a) w szkołach podstawowych wymienionych w pkt 6a


b) w szkołach podstawowych wymienionych w pkt 6c


c) w gimnazjach wymienionych w pkt 7a


d) w gimnazjach wymienionych w pkt 7c


e) w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu dojrzałości:


- w sesji zimowej


- w sesji wiosennej


f) w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego


g) w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych oraz placówkach kształcenia praktycznego i placówkach kształcenia ustawicznego, w których przeprowadzany jest etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe


h) w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy
Zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej4 czerwca 2010 r.


14
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca 2010 r.


15
Ferie letnie
26 czerwca – 31 sierpnia 2010 r.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz