Aktualności

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny

17.06.2011

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Do egzaminu w części humanistycznej przystąpiło 418 763 uczniów, do matematyczno-przyrodniczej – 418 696, a do części z języka nowożytnego 418 361.

Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów podczas egzaminu to 25,31 pkt na 50 możliwych z części humanistycznej i 23,63 na 50 z części matematyczno-przyrodniczej.

Podobnie jak w latach ubiegłych w części humanistycznej uczniowie radzili sobie lepiej ze sprawdzeniem umiejętność z czytania i odbioru tekstów kultury. Średni uzyskany wynik to 15,39 pkt na 25 możliwych. Za tworzenie własnego tekstu można było dostać również 25 pkt, średni wynik uzyskany to 9,92 pkt.

W części matematyczno-przyrodniczej gimnazjaliści najlepiej poradzili sobie z umiejętnym stosowaniem terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu – średni wynik to 7,93 pkt na 15 możliwych.

Trochę gorzej gimnazjaliści poradzili sobie z wyszukiwaniem i stosowaniem informacji, średni wynik to 6,25 pkt na 12 możliwych, oraz z wskazywaniem i opisywaniem faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych – średni wynik to 6,69 pkt na 15 możliwych. Podobnie jak w latach ubiegłych najsłabiej uczniom poszło stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów – średni wynik to 2,76 pkt na 8 możliwych.

Cały raport dostępny jest na stronie CKE: http://www.cke.edu.pl/images/stories/0001_Gimnazja_2011/wyniki_g.pdf

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz