Aktualności

Dofinansowanie podręczników

Dofinansowanie podręczników

23.03.2010

Pojawił się projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2010/2011.

W ramach programu pomoc ma przysługiwać uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach:

I-III szkoły podstawowej,

I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

II gimnazjum,

II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

V ogólnokształcącej szkoły baletowej,

pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2009 r. nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz uczniom wywodzącym się z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, a którzy wymagają pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników ze względu na wypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub będzie uczęszczać uczeń.

W projekcie przewidziane są dodatkowe środki na dofinansowanie podręczników dla uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

Koszty zakupu podręczników po okazaniu między innymi paragonu, rachunku czy faktury VAT, zwraca rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) dyrektor szkoły.

Na realizację programu na rok 2010 zaplanowano w ustawie budżetowej 103 mln zł.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz