Aktualności

CKE

CKE

01.04.2010

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

W sprawie terminów przekazania szkołom przez okręgowe komisje egzaminacyjne zaświadczeń, świadectw dojrzałości i dyplomów odpowiednio ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przeprowadzonych od kwietnia do sierpnia 2010 r.

Treść komunikatu

W sprawie sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od roku szkolnego 2010/2011

Treść komunikatu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje również, że w związku z ustaleniami podjętymi przez dyrektorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zmienione zostały procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2009/2010 w części dotyczącej sposobu kodowania prac.Zmiany wprowadzono na str. 11, 29, 33, 34, 36 i 42.

Najnowsze zmiany

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz