Aktualności

Bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki

Bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki

19.06.2008

Dnia 18 czerwca 2008 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (DzU, Nr 94, poz. 598).


Wprowadzone zmiany mają ułatwić szkołom specjalnym staranie się o środki na zakup urządzeń do monitoringu. Dotychczasowe przepisy, w których traktowano szkoły specjalne na równi z innymi szkołami, biorąc pod uwagę wymaganą minimalną liczbę uczniów (200), wykluczały bardzo często ich udział w programie dofinansowania.Obecnie uprawnionymi do uzyskania wsparcia finansowego są organy prowadzące:
– publiczne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży oraz zespoły tych szkół (z wyjątkiem szkół specjalnych i zespołów szkół specjalnych), a także szkoły i placówki artystyczne liczące nie mniej niż 200 uczniów lub wychowanków,
– publiczne bursy oraz szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, szkoły ponadgimnazjalne specjalne dla dzieci i młodzieży oraz zespoły tych szkół liczące nie mniej niż 100 uczniów lub wychowanków,
– publiczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze liczące nie mniej niż 50 wychowanków,
– publiczne szkoły przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.


Szkoły specjalne będą mogły skorzystać z nowych przepisów dopiero w 2009 r., ponieważ termin składania przez organy prowadzące wniosków o dofinansowanie monitoringu w 2008 r. upłynął 20 maja.


W wyniku nowelizacji rozporządzenia zmianie ulegają również wymagania techniczne stawiane urządzeniom monitorującym. Dotychczasowe przepisy dopuszczały możliwość rejestracji dźwięku. Obecnie zrezygnowano z rejestracji sygnału akustycznego i wprowadzono obowiązek rejestracji obrazu przez system w myśl art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (DzU, Nr 82, poz. 556) oraz art. 153 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (DzU, Nr 171, poz. 1800, z późniejszymi zmianami). Zmiana ma przeciwdziałać powodowanym przez urządzenia do monitorowania zaburzeniom elektromagnetycznym w pracy innych urządzeń oraz chronić je przed zaburzeniami emitowanymi przez inne urządzenia.


W tym roku na monitoring w szkołach zarezerwowano z budżetu państwa 20 milionów złotych – ponad dwa razy mniej niż w roku ubiegłym.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz