Aktualności

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

22.08.2008

W dniu 19 sierpnia na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2008–2013.


Na realizację tego programu rząd przeznaczy w 2008 r. około 51 mln zł z budżetu państwa. W myśl przyjętych założeń szkoła ma być miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci i młodzieży, a zmiana relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami – najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania agresji oraz przemocy w szkole.


W programie położono szczególny nacisk na doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców, a także budowanie klimatu współpracy oraz szacunku i zaufania do szkoły. Szkoła musi wspierać rodzinę w jej funkcji wychowawczej. Jeden z ważniejszych elementów programu zakłada, że szkolne punkty konsultacyjne dla rodziców będą tworzone przede wszystkim poza dużymi miastami, blisko zamieszkania rodziców i uczniów. Pracownicy tych punktów będą dyżurować dwa razy w tygodniu po 4 godziny, włączając soboty. Dzięki temu zwiększy się dostęp rodziców do psychologów i pedagogów co to ułatwi rozwiązywanie problemów z dziećmi. Punkty konsultacyjne, które już działają, będą nadal funkcjonować.


Jednym z priorytetów programu jest organizacja zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych (sportowych, artystycznych, itp.), które będą adresowane do uczniów zdolnych lub mających trudności z nauką, a także do młodzieży pochodzącej ze środowisk zaniedbanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Te zajęcia miałyby prowadzić gminne lub miejskie domy kultury, ośrodki politechniczne, ogrody jordanowskie, itp. To właśnie na zajęciach sportowych powinno się skutecznie przeciwdziałać agresji i patologiom wśród dzieci i młodzieży, w tym narkomanii i alkoholizmowi. Zajęcia te muszą być jednak organizowane w atrakcyjnej formie. Może to być, np. uczestnictwo w szkolnym, międzyszkolnym lub lokalnym współzawodnictwie sportowym.


Program zakłada kontynuowanie monitoringu wizyjnego wejść do szkół i placówek oświatowych, co powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W szkole można oddziaływać na uczniów wychowawczo przez kary, ale jednocześnie powinno się uczyć wartości społecznych, alternatywnych zachowań i ważnych umiejętności życiowych.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz