Dokumenty

Zapraszamy do odwiedzania naszej bazy dokumentów, przydatnej w codziennej pracy w oświacie. Staramy się ją aktualizować o nowe wzory, dzięki którym będą Państwo mogli sprawniej załatwiać sprawy służbowe.

Wyświetl dokumenty:

Wybierz kategorie:

 • Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

  Pobierz
 • Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

  Pobierz
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

  Pobierz
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

  Pobierz
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

  Pobierz
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

  Pobierz
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

  Pobierz
 • Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

  Pobierz
 • Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

  Pobierz
 • Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

  Pobierz
 • Prawo oświatowe

  Pobierz
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

  Pobierz
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

  Pobierz
 • Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

  Pobierz
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

  Pobierz
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

  Pobierz

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz