Porady eksperta

Nasi eksperci to doświadczeni prawnicy i specjaliści do spraw prawa oświatowego. Zachęcamy do zapoznania się z ich odpowiedziami na pytania dotyczące różnych aspektów związanych z pracą w szkole oraz zarządzaniem oświatą.

Wyświetl pytanie:

Wybierz kategorię:

Umowy terminowe z różnymi szkołami
Odpowiada
Dariusz Skrzyński

Prawnik

:

W roku szkolnym 2015/2016 podjęłam pracę w charakterze nauczycielki na podstawie umów o pracę na czas określony w dwóch szkołach.

W jednej szkole okres umowy obowiązuje od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. na 4/18 etatu. W drugiej szkole były dwie umowy w związku z zastępstwem za nauczyciela nieobecnego z powodu urlopu dla poratowania zdrowia: UMOWA o pracę na czas określony na 18/18 etatu od 5 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r., tj. do zakończenia zajęć dydaktycznych w klasach maturalnych,  i ANEKS do poprzedniej umowy na 6/18 etatu od 1 maja 2016 r. do 24 czerwca 2016 r., tj. do zakończenia zajęć edukacyjnych. Obie szkoły prowadzi ten sam organ prowadzący.

W drugiej szkole od 1 września 2016 r. do czasu powrotu nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia w listopadzie 2016 r. mam kontynuować pracę z młodzieżą. Jestem nauczycielem dyplomowanym. Zwracam się do Państwa z prośbą o odpowiedź na pytania:

1) Czy praca nauczyciela w dwóch szkołach na podstawie odrębnych umów o pracę na czas określony może, czy też powinna być traktowana jako łączenie etatów?

2) Jaka jest podstawa prawna zawierania KILKU umów o pracę z nauczycielem dyplomowanym, zwłaszcza gdy chodzi o zastępstwo za nauczyciela przebywającego na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia, zamiast JEDNEJ umowy, tym bardziej, że dyrektor szkoły wyraża pozytywną opinię o mojej pracy oraz zamierza zawrzeć ze mną kolejną umowę od 1 września 2016 r. do czasu powrotu nauczyciela z urlopu zdrowotnego?

3) Jakie zapisy powinny być koniecznie uwzględnione w kolejnej – TRZECIEJ – umowie o pracę dot. zastępstwa za TEGO SAMEGO NAUCZYCIELA nieobecnego z powodu urlopu dla poratowania zdrowia?

4) Czy nauczycielowi zastępującemu nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia nie przysługuje wynagrodzenie za okres wakacji przypadających w trakcie rocznego zastępstwa, tym bardziej, że po nich ma kontynuować zastępstwo?

 

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Pytanie do eksperta

Nie znalazłeś odpowiedzi
na swoje pytanie ?

Możesz zadać je naszemu ekspertowi.
Wystarczy się zalogować.

Zaloguj się
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz