Zasady do rozpoczęcia stażu
Odpowiada
06.10.2015
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

Pytanie:

Ukończyłem studia I stopnia i podjąłem pracę nauczyciela matematyki w szkole zawodowej. Obecnie zacząłem studia nauczycielskie (matematyka z informatyką). Czy według nowych norm prawnych mam prawo rozpocząć staż?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 3 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU z 2015 r. poz. 1264) wystarczające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zasadniczych szkołach zawodowych posiada osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) stosunek pracy z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje i rozpoczynającą pracę w szkole z reguły nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych potrzebami szkoły, dopuszcza się zatrudnienie osoby o wymaganym poziomie wykształcenia, lecz nieposiadającej przygotowania pedagogicznego, pod warunkiem że osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu (art. 10 ust. 2 i 3). Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. W wypadku nawiązania stosunku pracy po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć nauczyciel nie zaczyna stażu do końca tego roku szkolnego (art. 9d ust. 1 i 2).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz