Układanie planu dyżurów
Odpowiada
24.05.2010

PYTANIE

Czy dyrektor ma prawo zlecać układanie planu dyżurów oraz planu zajęć dydaktycznych dowolnemu nauczycielowi?


ODPOWIEDŹ

Tygodniowy czas pracy nauczyciela, jak też zakres czynności, jakie nauczyciel zobowiązany jest w tym czasie wykonywać został określony w art. 42 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Zgodnie z przywołaną regulacją tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo. W tym czasie nauczyciel zobowiązany jest do odbycia: zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami lub na ich rzecz (zgodnie z określonym pensum), innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów (z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela), zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Jak można zauważyć do obowiązków nauczyciela, które musi on wykonywać w ramach tygodniowego czasu pracy, poza realizacją zajęć dydaktycznych, należy również udział w zebraniach, wywiadówkach, posiedzeniach rady pedagogicznej, szkoleniach itp. Czynności te nastawione są na realizację procesu dydaktycznego, opiekę nad uczniami, jak też doskonalenie zawodowe.

Układanie planu dyżurów dla nauczycieli oraz planu zajęć dydaktycznych należy do czynności związanych z kierowaniem szkołą. Dlatego, wspomniane czynności wykraczają poza wskazane w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela obowiązki nauczyciela, jakie zobowiązany jest on wykonywać w ramach tygodniowego czasu pracy, jak też ustalonego wynagrodzenia.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz