Aktualności

Zmiana rozporządzenia została podpisana

Zmiana rozporządzenia została podpisana

31.08.2010

Od 1 września 2010 roku nastąpią zmiany w rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała 24 sierpnia 2010 roku rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 19 lutego 2002 r.

Ważniejsze zmiany to:

– obowiązek wpisywania numeru PESEL w dokumentacji szkolnej;

– wyodrębnienie w rozporządzeniu regulacji dotyczących sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu zajęć w świetlicy;

– uproszczenie sposobu dokumentowania przez nauczyciela zajęć i czynności realizowanych w ramach godzin zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. Oznacza to, że w dzienniku świetlicy będą odnotowywane zarówno zajęcia prowadzone przez wychowawcę świetlicy, jak i zajęcia opieki świetlicowej organizowane przez nauczycieli w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Karta Nauczyciela;

– rezygnacja z obowiązku wpisywania w dziennikach zajęć przedszkola i w dziennikach lekcyjnych oznaczania realizowanych programów nauczania oraz hospitacji zajęć;

– odstąpienie od obowiązku wpisywania tygodniowych planów zajęć do dzienników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć pozalekcyjnych;

– uporządkowanie adnotacji i informacji wpisywanych do arkusza ocen;

–uzupełnienie wykazu dzienników, które mogą być prowadzone w formie elektronicznej.

Treść rozporządzenia

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz