Aktualności

Matura 2010

Matura 2010

19.10.2009

Centralna Komisja Egzaminacyjna zawiadamia, że zmiana przepisów prawa oświatowego


(uległo Zmianie Rozporządzenie MEN z 30 ‎kwietnia 2007 r. w sprawie warunków ‎i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i ‎słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych) doprowadziła do zwiększenia liczby terminów egzaminów maturalnych – z 23 w 2009 r. do 29 w 2010 r.A wszystko przez to, że teraz abiturient może wybrać egzamin z języka polskiego, matematyki i języków obcych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Nie można więc w 2010 r. zorganizować w jednym terminie egzaminów z tych przedmiotów na obu poziomach – informuje CKE.


Zwiększenie liczby terminów wymagałoby wydłużenia sesji pisemnej do ponad miesiąca. Rozwiązanie takie było nie do przyjęcia, gdyż przedłużyłoby okres dezorganizacji pracy dydaktycznej i wychowawczej szkół, a także przesunęłoby termin wydania świadectw dojrzałości.
CKE zdecydowała się wydłużyć sesję o 1 dzień w porównaniu z 2009r., czyli zmieścić 29 terminów w 15 dni.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz