Aktualności

Aneksowanie umów z firmami cateringowymi od 1 stycznia 2017 r.

Aneksowanie umów z firmami cateringowymi od 1 stycznia 2017 r.

26.10.2016

W związku z nowymi zasadami żywienia uczniów w szkołach lub placówkach należy dostosować umowy z firmami cateringowymi do aktualnych przepisów prawnych. Obowiązujące umowy trzeba odpowiednio aneksować lub podpisać nowe.

Do 31 grudnia 2016 r. w żywieniu zbiorowym w jednostkach systemu oświaty mogą być stosowane grupy środków spożywczych oraz wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze określone poprzednim rozporządzeniu.

Umowy z firmami cateringowymi
Nie ma uniwersalnych zapisów, które sprawdzą się w każdej umowie. Warto jednak projektując aneks czy sprawdzając treść obecnej umowy z firmą cateringową, zwrócić uwagę na kilka elementów wymagających weryfikacji i w razie potrzeby modyfikacji. Stosowne zapisy powinny znaleźć się w umowach o usługę cateringową, które należałoby uszczegółowić, poszerzyć o zapisy wynikające z nowego rozporządzenia z Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r.

Zmiany w zakresie żywienia dzieci w jednostkach oświatowych
W okresie 1 września 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. można stosować stare rozporządzenie. Na nowo uregulowano grupy środków spożywczych dopuszczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Rozporządzenie określa też wymagania, jakie powinny spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych. W praktyce nowe regulacje bezwzględnie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., chyba że szkoła czy placówka już wcześniej dostosowała się do nowych wymagań.

W stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów zrezygnowano z przedstawiana grup produktów wraz ze szczegółowymi wymaganiami do stosowania w żywieniu dzieci i młodzieży. Wskazano jednie, że środki spożywcze wykorzystywane w ramach żywienia zbiorowego muszą spełniać odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej.

Zasady doboru produktów
Nacisk położono nie na wykaz środków spożywczych, a na ich odpowiedni dobór.

Dobiera się je w taki sposób, aby:
a) na całodzienne żywienie składały się środki spożywcze pochodzące z różnych grup środków spożywczych (np. produkty, zbożowe, mięso, ryby, warzywa , owoce);
b) posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) zawierały produkty z następujących grup środków spożywczych: produkty zbożowe lub ziemniaki, warzywa lub owoce, mleko lub produkty mleczne, mięso, ryby, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych i inne nasiona oraz tłuszcze;
c) zupy, sosy oraz potrawy były sporządzane z naturalnych składników, bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników;
d) od poniedziałku do piątku były podawane nie więcej niż dwie porcje potrawy smażonej, przy czym do smażenia jest używany olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%;
e) napoje przygotowywane na miejscu zawierały nie więcej niż 10 g cukrów w 250 ml produktu gotowego do spożycia;
f) każdego dnia były podawane:
• co najmniej dwie porcje mleka lub produktów mlecznych,
• co najmniej jedna porcja z grupy mięso, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych,
• warzywa lub owoce w każdym posiłku,
• co najmniej jedna porcja produktów zbożowych w śniadaniu, obiedzie oraz kolacji;
g) w żywieniu całodziennym było podawane przynajmniej pięć porcji warzyw lub owoców;
h) co najmniej raz w tygodniu była podawana porcja ryby.

Modyfikacja zapisów dotyczących stosowania i dobierania produktów
Należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy i zmodyfikować postanowienia dotyczące jadłospisu, wprowadzając zapisy, że środki spożywcze stosowane do przygotowania potraw są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r.

Firma cateringowa jest zobowiązana do stosowania tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania ustalone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Można również dodać zapis odnoszący się ogólnie do zasad dobierania środków spożywczych, będący odzwierciedleniem powyższych zapisów rozporządzenia.

Jeżeli z umowy wynika, że jadłospis będzie układany przez firmę cateringową i przekazywany do wcześniejszego zatwierdzenia, należy dopisać, że jadłospis będzie układany również zgodnie z powyższym rozporządzeniem.

Można również ustaloną wcześniej przez dyrektora listę produktów dopuszczonych do stosowania w ramach żywienia zbiorowego wprowadzić jako załącznik do umowy. Zatem umowa będzie z góry określała, jakie środki można stosować, a jakich nie można. Ewentualnie warto wskazać, że produkty (środki spożywcze) stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty muszą spełniać odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej.

Jedno z postanowień powinno dotyczyć sposobu nadzoru nad przestrzeganiem warunków umowy, np.:
„1. W przypadku naruszenia przez Najemcę obowiązku, o którym mowa w ust. …, Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania stosunku najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia i bez odszkodowania, jeżeli Najemca nie wycofa ze swojej oferty towaru w terminie 24 godzin od chwili złożenia odpowiedniego żądania przez Wynajmującego.
2. W przypadku, gdy do naruszenia przez Najemcę obowiązku, o którym mowa w ust. …, dojdzie po raz drugi lub każdy następny, Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania stosunku najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia bez konieczności wzywania Najemcy do wycofania towaru z oferty.”

Przy takim zapisie rozwiązanie umowy jest możliwe nie tylko po kontroli sanepidu. Również jeżeli dyrekcja, nauczyciele czy rodzice zauważą, że catering zawiera niedozwolone produkty, dyrektor ma prawo rozwiązać umowę. Jest to postanowienie umowne, na które obie strony wyrażają zgodę.
Innych postanowień umowy nie trzeba zmieniać. Umowa na produkcję i dostawę posiłków zawiera wiele innych postanowień, których nie trzeba zmieniać, np. dotyczących dostaw, form wysyłania jadłospisu, kontaktu, zachowania wymagań przy produkcji posiłków, ceny posiłku, zasad rozliczania umowy.

Ostatecznie wskazane jest informowanie i edukowanie pracowników kuchni, intendentów, kucharzy w zakresie nowych regulacji.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (DzU z 2016 r., poz. 1154).

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, www.eduprawnik.pl

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz