Wynagrodzenie a rozwiązanie umowy
Odpowiada
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

Pytanie:

Dnia 31 lipca rozwiązałam umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę (3 sierpnia osiągnęłam wiek emerytalny). Nie otrzymałam wynagrodzenia za sierpień, mimo że, jak głosi art. 64 KN: „przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Pracowałam w tej szkole 11 lat, jest to placówka feryjna. Czy rzeczywiście nie przysługuje mi wypłata, jak innym nauczycielom, również pracującym cały rok?

Odpowiedź:

Rozwiązała Pani umowę o pracę 31 lipca, wobec czego nie przysługuje Pani wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w miesiącu sierpniu. Ma Pani natomiast prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za część niewykorzystanego urlopu. Wynika to z art. 66 ust. 2 KN, zgodnie z którym w razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania stosunku pracy nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni – w odniesieniu do nauczycieli placówek feryjnych.

Od tych 8 tygodni należy odliczyć czas, w którym korzystała Pani z urlopu wypoczynkowego, tj. ferie zimowe (2 tygodnie) oraz część ferii letnich (do 31 lipca, czyli ok. 5 tygodni). Za okres pozostały po odliczeniu (ok. 1 tydzień) przysługuje Pani ekwiwalent pieniężny. Jego wysokość ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Komentarze

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz