Dodatek za pracę w klasach łączonych
Odpowiada
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Uczę w klasie łączonej języka polskiego. Czy nie należy mi się dodatek za pracę w klasach łączonych? I czy nie należy mi się również tzw. dodatek polonistyczny lub za poprawę prac uczniowskich?

Odpowiedź:

Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje dodatek na podstawie art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jedn, DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem § 8 pkt 10 przywołanego rozporządzenia za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych. Wysokość dodatku za pracę w trudnych warunkach, jak również zasady jego przyznawania i wypłacania są ustalane przez jednostkę samorządu terytorialnego w wypadku szkół prowadzonych przez te jednostki.

Przepisy prawa nie przewidują natomiast dodatków „polonistycznego” oraz „za poprawę prac uczniowskich”.

Komentarze

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz