Dokumenty

Zapraszamy do odwiedzania naszej bazy dokumentów, przydatnej w codziennej pracy w oświacie. Staramy się ją aktualizować o nowe wzory, dzięki którym będą Państwo mogli sprawniej załatwiać sprawy służbowe.

Wyświetl dokumenty:

Wybierz kategorie:

 • Karta wycieczki (imprezy)

  Pobierz
 • Harmonogram wycieczki (imprezy)

  Pobierz
 • Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie realizacji zajęć wychowania fizycznego

  Pobierz
 • Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie warunków zmiany szkoły przez ucznia

  Pobierz
 • Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  Pobierz
 • Rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania

  Pobierz
 • Rozporządzenie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie awansu zawodowego nauczycieli

  Pobierz
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

  Pobierz
 • Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

  Pobierz
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

  Pobierz
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

  Pobierz
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.

  Pobierz
 • USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

  Pobierz
 • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej

  Pobierz
 • Rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej

  Pobierz
 • USTAWA z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej

  Pobierz

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz